Välj rätt städbolag – 3 tips

tädning och rengöring är ingen uppgift som man kan lägga på ett företags medarbetare. Medarbetarna är utbildade för en viss uppgift och anställda för att bidra till företagets utveckling. Städningen bör utföras av professionella lokalvårdare, såväl av effektivitetsskäl som av kostnadsskäl.

Städföretag i Stockholm erbjuder prisvärda tjänster
Hur vet man om städföretag i Stockholm är kostnadseffektiva? Man vill ju inte betala överpris för städtjänster. Generellt gäller att timpriset för städning är mycket lågt i jämförelse med andra tjänster som ett företag köper. Normalt ligger timpriset för städtjänster mellan 300–350 kronor. Till detta kommer naturligtvis kostnader för förbrukningsmaterial, men denna kostnad finns oavsett man anlitar städföretag eller inte. Ibland kan framkörningsavgifter och startavgifter tillkomma, men dessa är försumbara i sammanhanget.

Fördelar med städfirmor i Stockholm
Stockholm är en stor stad och konkurrensen mellan städfirmorna är knivskarp. Om en städfirma betraktas som etablerad och har en större kundkrets kan man räkna med att städfirman erbjuder hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Genom att anlita en städfirma kan du och dina medarbetare komma till en välstädad arbetsplats varje dag. Ni kan direkt sätta igång att arbeta för att driva företaget framåt, utan att bekymra er över skötseln av lokalerna.

Städfirmorna i Stockholm är mycket tillmötesgående och det finns stora möjligheter att anpassa den regelbundna städningen. Det finns också möjlighet att köpa till tilläggstjänster och kringservice vid behov.